Nanotechnológie

Opatrenia EÚ

Všetky tri legislatívne orgány – Európska komisia, Rada a Parlament – sa podieľajú na vytváraní politík o nanotechnológiách, ktoré sa zakladajú na integrovanom, bezpečnom a zodpovednom prístupe.

Na zabezpečenie toho, aby bolo využívanie nanotechnológií bezpečné pre spotrebiteľov, pracovníkov a životné prostredie a na zabezpečenie inovácií sa vynakladá veľké úsilie. Odbory, zamestnávatelia a verejnosť očakáva v tomto ohľade zo strany EÚ rozhodné opatrenia.

Opatrenia EÚ sa vzťahujú na:

 • výskum, vývoj a inovácie
  • podporu vedeckých objavov a ich premenu na užitočné aplikácie
  • vytvorenie multidisciplinárneho výskumu a sietí inovácie v Európe
  • mobilitu a odbornú prípravu výskumných pracovníkov

 • ochranu zdravia, bezpečnosť a životné prostredie
 • rozvoj v oblasti regulácie
 • vplyv na spoločnosť
 • medzinárodnú spoluprácu

arrowDokumenty o politike