Nanotehnologie

Măsurile UE

Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European elaborează politici privind nanotehnologiile, pe baza unei „abordări integrate, sigure şi responsabile”.

Sunt necesare eforturi majore pentru a încuraja inovarea şi pentru a garanta că nanotehnologiile sunt folositoare pentru societate şi nu dăunează consumatorilor, lucrătorilor sau mediului. Sindicatele, angajatorii şi publicul larg aşteaptă ca UE să acţioneze ferm în acest sens.

Măsurile UE vizează domenii precum:

 • cercetarea, dezvoltarea şi inovarea:
  • sprijin pentru descoperirile ştiinţifice şi pentru transformarea acestora în produse şi servicii
  • crearea unor reţele europene multidisciplinare în domeniul cercetării şi al inovării
  • mobilitatea şi formarea cercetătorilor

 • protejarea sănătăţii, siguranţei şi a mediului
 • cadrul de reglementare în domeniu
 • impactul asupra societăţii
 • cooperarea internaţională

arrowDocumente politice