Nanotechnologie

Działania UE

Komisja, Rada i Parlament Europejski uczestniczą w wytyczaniu kierunków polityki w dziedzinie nanotechnologii, stosując „zintegrowane, bezpieczne i odpowiedzialne podejście”.

Trzeba zagwarantować, że nanotechnologie przyniosą społeczeństwu korzyści bez szkody dla konsumentów, pracowników i środowiska, oraz że będą sprzyjać innowacjom. Związki zawodowe, pracodawcy i społeczeństwo oczekują w tym względzie zdecydowanych działań ze strony UE.

Działania UE obejmują:

 • Badania i rozwój oraz innowacje
  • wspieranie odkryć naukowych i ich praktycznych zastosowań
  • tworzenie interdyscyplinarnych sieci do spraw badań naukowych i innowacji w całej Europie
  • mobilność i kształcenie naukowców

 • ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
 • dostosowanie przepisów prawnych
 • ocenę skutków społecznych
 • współpracę międzynarodową

arrowNajważniejsze dokumenty