Nanotechnologie

Wat doet de EU?

Zowel de Europese Commissie als de Raad en het Parlement zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nanotechnologiebeleid, op basis van een "geïntegreerde, veilige en verantwoorde aanpak".

Er moet veel worden gedaan om te zorgen dat nanotechnologie de samenleving ten goede komt zonder schadelijke gevolgen voor consument, werknemer of milieu, en om innovatie te bevorderen. Vakbonden, werkgevers en de bevolking verwachten in dit verband een krachtig optreden van de EU.

De werkzaamheden van de EU betreffen:

 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie:
  • steun voor wetenschappelijke ontdekkingen en de omzetting ervan in praktische toepassingen
  • oprichting van multidisciplinaire onderzoeks- en innovatienetwerken in heel Europa
  • mobiliteit en opleiding van onderzoekers

 • bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu
 • ontwikkeling van de regelgeving
 • invloed op de maatschappij
 • internationale samenwerking

pijlBeleidsdocumenten