Nanoteknoloġija

Azzjonijiet tal-UE

Il-Kummissjoni tal-UE, il-Kunsill u l-Parlament huma lkoll involuti fl-iżvilupp ta' politiki dwar in-nanoteknoloġiji, ibbażati duq "metodu integrat, sikur u responsabbli".

Huma meħtieġa sforzi ewlenin biex jiżguraw li n-nanoteknoloġiji jgawdu minnhom is-soċjetà, il-konsumaturi, il-ħaddiema u l-ambjent mingħajr ma jagħmlulhom ħsara, u jinkuraġġixxu l-innovazzjoni. It-trejdjunjins, min iħaddem u l-pubbliku qed jistennew azzjoni b'saħħitha mill-UE f'dan ir-rigward.

L-azzjonijiet tal-UE jkopru:

 • l-R&D u l-innovazzjoni:
  • appoġġ għall-iskoperti xjentifiċi u t-traduzzjoni tagħhom f'applikazzjonijiet utli
  • il-ħolqien ta' netwerks multidixxiplinari tar-riċerka u l-innovazzjoni madwar l-Ewropa
  • il-mobilità u t-taħriġ tar-riċerkaturi

 • il-protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent
 • l-iżviluppi regolatorji
 • l-impatt fuq is-soċjetà
 • il-kooperazzjoni internazzjonali

arrowDokumenti ta' politika