Nanotechnologijos

ES veiksmai

Nanotechnologijų politiką drauge rengia ES Komisija, Taryba ir Parlamentas. Ji yra grindžiama „integruotais, saugiais ir atsakingais veiksmais“.

Būtina užtikrinti, kad nanotechnologijos būtų naudingos visuomenei ir nekenktų vartotojams, darbuotojams ar aplinkai, ir skatinti inovacijas. Profesinės sąjungos, darbdaviai ir visuomenė šioje srityje tikisi didelio ES indėlio.

ES veiksmų sritys:

 • moksliniai tyrimai ir inovacijos:
  • parama išradėjams ir naudingas išradimų pritaikymas;
  • daugiadisciplininių mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklų Europoje kūrimas;
  • mokslo darbuotojų mobilumas ir rengimas;

 • sveikatos ir aplinkos apsauga, saugos užtikrinimas;
 • reglamentavimo sistemos plėtra;
 • poveikis visuomenei;
 • tarptautinis bendradarbiavimas.

rodyklėPolitikos dokumentai