Nanotechnológia

Endocrine disruptors

Biocides

Uniós fellépés

Az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament egyaránt részt vállal a nanotechnológiákkal kapcsolatos szakpolitikák kidolgozásában, amelyek alapja az „integrált, biztonságos és felelősségteljes megközelítés”.

Nagyarányú erőfeszítésekre van szükség az innováció ösztönzéséhez, illetve annak biztosításához, hogy a nanotechnológiák úgy szolgálják a társadalom javát, hogy ne ártsanak a fogyasztóknak, a munkavállalóknak vagy a környezetnek. A szakszervezetek, a munkavállalók és a nagyközönség erőteljes fellépést várnak el az Uniótól ezen a téren.

Az uniós fellépések az alábbiakat ölelik fel:

 • a K+F és innováció kapcsán az EU:
  • támogatja a tudományos felfedezéseket és azok hasznos alkalmazásait
  • multidiszciplináris kutatási és innovációs hálózatokat hoz létre Európa-szerte
  • ösztönzi a kutatók mobilitását és képzését

 • az egészség, a biztonság és a környezet védelme
 • szabályozási fejlemények
 • a társadalomra gyakorolt hatás
 • nemzetközi együttműködés

nyílSzakpolitikai dokumentumok