Nanoteknologia

EU:n toimet

Euroopan komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti osallistuvat EU:n nanoteknologiapolitiikan kehittämiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat kokonaisvaltaisuus, turvallisuus ja vastuullisuus.

EU:n on varmistettava, että yhteiskunta voi hyödyntää nanoteknologiaa ilman, että siitä aiheutuu haittoja kuluttajille, työntekijöille tai ympäristölle. Samalla on edistettävä innovointia. Muun muassa ammattiliitot, työnantajajärjestöt ja suuri yleisö odottavat EU:lta tehokkaita toimia.

EU:n toimet kattavat muun muassa seuraavat aiheet:

 • tutkimus- ja kehitystyö sekä innovointi:
  • tuki tieteellisille keksinnöille ja niiden muuntamiselle käytännön sovelluksiksi
  • monialaisten tutkimus- ja innovointiverkkojen luominen Eurooppaan
  • tutkijoiden liikkuvuus- ja koulutusohjelmat

 • ihmisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelu
 • sääntelyn kehittäminen
 • nanoteknologian vaikutukset yhteiskuntaan
 • kansainvälinen yhteistyö

nuolimerkkiToimintapolitiikkaa koskevat asiakirjat