Nanotehnoloogia

ELi meetmed

Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament on kõik seotud nanotehnoloogia alase poliitika väljatöötamisega, mis põhineks terviklikul, ohutul ja vastutustundlikul lähenemisviisil.

On vaja teha suuri edusamme, et tagada nanotehnoloogia kasu ühiskonnale, ilma et kahjustataks tarbijaid, töötajaid või keskkonda, ning soodustataks innovatsiooni. Ametiühingud, tööandjad ja üldsus ootavad selles osas ELilt rangeid meetmeid.

ELi meetmed hõlmavad järgmist:

 • teadus- ja arendustöö ning innovatsioon:
  • toetus teaduslikele avastustele ning nende muutmisele kasulikeks rakendusteks;
  • multidistsiplinaarsete teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavate võrgustike loomine üle kogu Euroopa;
  • teadlaste liikuvus ja koolitamine;

 • tervise, ohutuse ja keskkonna kaitse;
 • regulatiivne areng;
 • mõju ühiskonnale;
 • rahvusvaheline koostöö.

arrowPoliitikadokumendid