Nanoteknologi

EU's indsats

Kommissionen, Rådet og Parlamentet er alle involveret i at udvikle politikker om nanoteknologier, der er baseret på en "sikker, integreret og ansvarlig strategi".

Der skal store bestræbelser til for at sikre, at nanoteknologier er til gavn for samfundet uden at skade forbrugerne, arbejdstagerne eller miljøet. Samtidig skal innovationen fremmes. Fagforeninger, arbejdsgivere og offentligheden forventer en kraftig indsats fra EU i denne forbindelse.

EU's indsats omfatter:

 • F&U og innovation:
  • støtte til videnskabelige opdagelser og deres virkeliggørelse i form af nyttige applikationer
  • oprettelse af tværfaglige forsknings- og innovationsnetværk i hele Europa
  • mobilitet og efteruddannelse for forskere

 • beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø
 • lovgivningsmæssig udvikling
 • indvirkning på samfundet
 • internationalt samarbejde

pilPolitiske retningslinjer