Vad gör EU?

EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet tar tillsammans fram initiativ om nanoteknik, som utgår från ett säkert och ansvarsfullt helhetsgrepp.

Nanotekniken måste gynna samhället utan att skada konsumenter, arbetstagare eller miljön. Det är också viktigt att stimulera innovation. Fackföreningar, arbetsgivare och allmänheten förväntar sig tuffa åtgärder från EU:s sida.

Det här omfattar EU:s insatser:

 • FoU och innovation:
  • Stöd till forskning och praktiska tillämpningar
  • Tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsnätverk i Europa
  • Forskarutbyten och forskarutbildning

 • Hälso- och miljöskydd och säkerhet
 • Ny lagstiftning
 • Effekterna för samhället
 • Internationellt samarbete

arrowPolicydokument Visa översättning av föregående länk English (en)