Действия на ЕС

Европейската Комисия, Съветът и Парламентът участват в създаването на политики за нанотехнологиите, основани на „интегриран, безопасен и отговорен подход“.

Необходими са големи усилия за даване на гаранции, че нанотехнологиите са от полза за обществото, без да вредят на потребителите, работниците и околната среда, както и за насърчаване на иновациите. Профсъюзите, работодателите и обществеността очакват решителни действия от страна на ЕС в това отношение.

Действията на ЕС обхващат:

 • изследователско-развойната дейност и иновациите;
  • подкрепата за научни открития и превръщането им в полезни приложения
  • създаването на мултидисциплинарни мрежи за изследвания и иновации в Европа
  • мобилността и обучението за изследователи

 • опазването на здравето, безопасността и околната среда
 • развитието на нормативната уредба
 • въздействието върху обществото
 • международното сътрудничество

arrowПолитически документи Избор на превод за предходната връзка English (en)