Psykisk hälsa

Policy

Förutom de uppenbara fördelarna för individen, är god psykisk hälsa en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling i EU. De är alla viktiga politiska mål för EU.

Åtgärder för psykisk hälsa

Den psykiska hälsan hanteras på flera nivåer:

EU-samråd

I november 2005 publicerade EU-kommissionen en grönbok om psykiska hälsa i EU . Det var EU:s första reaktion på WHO:s deklaration om psykisk hälsa i Europa.

Syftet med grönboken var att inleda en diskussion med alla berörda grupper.

Europeiska fördraget för psykisk hälsa

Som en uppföljning till grönboken antogs ett europeiskt fördrag för psykisk hälsa och välbefinnande  den 13 juni 2008 vid en EU-konferens för psykisk hälsa .

Deltagande länder, organisationer och andra aktörer uppmanas att anta förklaringar om stöd för fördraget .

Genomförande av fördraget om psykisk hälsa

Fördraget ska främst genomföras i form av konferenser om fem prioriterade områden .

Vad man kommer fram till ska meddelas via EU-kompassen för insatser för psykisk hälsa .

Kommissionen samarbetar med EU-länderna via en grupp av myndighetsexperter inom psykisk hälsa .

Under 2013 inleddes en gemensam åtgärd om psykisk hälsa och välbefinnande med stöd från EU:s folkhälsoprogram.