Duševno zdravje

Politika

Dobro duševno zdravje je seveda nadvse pomembno za posameznika, vse pomembnejši dejavnik pa postaja tudi za gospodarsko rast in družbeni razvoj v Evropi, ki sta ključna cilja politik EU.

Ukrepi v zvezi z duševnim zdravjem

Ukrepe v zvezi z duševnim zdravjem sprejemajo na različnih ravneh:

Posvetovanje EU

Evropska komisija je novembra 2005 objavila zeleno knjigo z naslovom: Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva . Pot k strategiji EU na področju duševnega zdravja  in se tako odzvala na deklaracijo o duševnem zdravju za Evropo, ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija.

Z objavo zelene knjige se je začelo tudi javno posvetovanje z najrazličnejšimi deležniki.

Evropski pakt za duševno zdravje

Po zeleni knjigi so na konferenci EU o duševnem zdravju  13. junija 2008 sprejeli evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje .

Sodelujoče države, organizacije in deležniki so pozvani, da dajo izjave o podpori paktu .

Uveljavljanje pakta o duševnem zdravju

Pakt uveljavljajo predvsem s konferencami o petih prednostnih področjih .

Z uspešnostjo dela na teh področjih bo seznanjal kompas EU za ukrepe za duševno zdravje in dobro počutje .

Evropska komisija pri izvajanju pakta sodeluje z državami članicami v okviru skupine vladnih strokovnjakov za duševno zdravje in dobro počutje .

Leta 2013 se je s finančno podporo zdravstvenega programa EU začela izvajati pobuda Skupni ukrepi za duševno zdravje in dobro počutje.