Sănătate mintală

Politici

Sănătatea mintală este importantă nu doar pentru noi, ca persoane, ci și pentru creșterea economică și dezvoltarea socială a Europei, având un impact major asupra acestor priorități politice ale UE.

Măsuri privind sănătatea mintală

Măsurile privind sănătatea mintală sunt inițiate la diferite niveluri, de către:

Consultare UE

În noiembrie 2005, Comisia a publicat o carte verde intitulată „Îmbunătățirea sănătății mintale a populației. Către o strategie de sănătate mintală pentru UE ”. Aceasta a constituit primul răspuns la declarația OMS privind sănătatea mintală pentru Europa.

Scopul documentului a fost lansarea unei dezbateri ample, cu participanți din numeroase domenii.

Pactul european pentru sănătate mintală

Ca urmare a publicării aceste cărți verzi, la 13 iunie 2008 a fost organizată o conferință privind sănătatea mintală , în cadrul căreia a fost lansat Pactul european pentru sănătate mintală și bunăstare .

Țările, organizațiile și părțile interesate participante sunt invitate să-și exprime declarațiile în sprijinul Pactului .

Punerea în aplicare a Pactului pentru sănătate mintală

Pactul va fi aplicat, în principal, prin intermediul conferințelor axate pe cele 5 priorități .

Rezultatele așteptate în aceste domenii vor fi comunicate prin Orientările UE pentru sănătate și bunăstare mintală .

Pentru a pune în aplicare pactul, Comisia colaborează cu statele membre prin intermediul unui grup de experți guvernamentali în materie de sănătate mintală și bunăstare .

În 2013, a fost lansată Acțiunea comună privind sănătatea mintală și bunăstarea, care beneficiază de sprijin financiar prin intermediul Programului UE în domeniul sănătății.