Geestelijke gezondheid

Beleid

Geestelijk gezond blijven is belangrijk voor iedereen. Maar het wordt ook steeds belangrijker voor de economische groei en sociale ontwikkeling in Europa. Daarom staat geestelijke gezondheid hoog op de agenda van de EU.

Bevordering van de geestelijke gezondheid

Er wordt op verschillende niveaus aan de geestelijke gezondheid gewerkt:

EU-raadpleging

Als eerste reactie op de WHO-verklaring over geestelijke gezondheid voor Europa heeft de Commissie in november 2005 een groenboek gepubliceerd: De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren .

Het doel hiervan was een breed debat op gang te brengen.

Europees pact voor geestelijke gezondheid

Als follow-up werd op een conferentie over geestelijke gezondheid in de EU  op 13 juni 2008 het Europees pact voor geestelijke gezondheid en welzijn  gepresenteerd.

De deelnemende landen, organisaties en belanghebbenden worden uitgenodigd om hun steun voor het pact  toe te zeggen.

Uitvoering van het pact

Via conferenties over de vijf prioriteiten  wordt bepaald hoe het pact zal worden uitgevoerd.

De vastgestelde actiepunten worden bekendgemaakt via het EU-kompas voor geestelijke gezondheid .

Voor de uitvoering van het pact werkt de Commissie met de lidstaten samen via een groep van regeringsdeskundigen inzake geestelijke gezondheid en welzijn .

In 2013 is ten slotte, met financiële steun uit het EU-Gezondheidsprogramma, een gemeenschappelijk optreden voor geestelijke gezondheid en welzijn van start gegaan.