Mielenterveys

EU:n toimet

Hyvästä mielenterveydestä on luonnollisesti hyötyä yksilölle, mutta se on myös yhä tärkeämpää Euroopan taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Ne kaikki ovat myös EU:n toimien keskeisiä tavoitteita.

Mielenterveyteen liittyvät toimet

Mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä käsitellään useilla tasoilla:

EU:n kuulemismenettely

Komission ensimmäinen reaktio Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan mielenterveysjulistukseen oli marraskuussa 2005 komissio julkaistu vihreä kirja " Väestön mielenterveyden parantaminen: Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia" .

Vihreän kirjan tarkoituksena oli käynnistää keskustelu alan eri toimijoiden kanssa.

Mielenterveyttä koskeva eurooppalainen sopimus

Vihreän kirjan jälkeen 13.6.2008 pidetty EU:n mielenterveyskonferenssi  julkaisi mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevan eurooppalaisen sopimuksen .

Osanottajamaita, järjestöjä ja sidosryhmiä on pyydetty laatimaan sopimusta tukevia lausuntoja .

Mielenterveyssopimuksen täytäntöönpano

Sopimus pannaan täytäntöön pääasiassa järjestämällä viittä painopistealuetta koskevia konferensseja .

Painopistealueiden aikaansaannoksista tiedotetaan mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassin  kautta.

Komissio tekee mielenterveyssopimuksen täytäntöönpanossa yhteistyötä jäsenmaiden kanssa hallitustenvälisen mielenterveysasiantuntijaryhmän  kautta.

Vuonna 2013 käynnistettiin EU:n terveysohjelman taloudellisella tuella mielenterveyttä ja henkistä hyvinvointia koskeva yhteinen toimi.