Duševní zdraví

Politika

Duševní zdraví má prvořadý význam pro každého z nás. Je však také čím dál důležitější i pro hospodářský růst a sociální rozvoj v Evropě jako celku. Právě hospodářský růst a sociální rozvoj jsou přitom klíčové cíle politiky EU.

Činnost v oblasti duševního zdraví

Duševním zdravím se zabývá několik úrovní:

Konzultace na úrovni EU

V listopadu 2005 zveřejnila Komise zelenou knihu „Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva. Na cestě ke strategii pro duševní zdraví v EU“  jako první reakci na prohlášení WHO o duševním zdraví pro Evropu.

Účelem této zelené knihy bylo zahájit diskusi se širokým spektrem zainteresovaných subjektů.

Evropský pakt za duševní zdraví

Po zveřejnění zelené knihy následovala konference EU o duševním zdraví , která se konala 13. června 2008 a během které byl zahájen Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu .

Účastnící se země, organizace a zainteresované subjekty se vyzývají, aby předložily prohlášení o podpoře tohoto paktu .

Uplatňování paktu za duševní zdraví

Pakt bude prováděn především prostřednictvím konferencí zaměřených na 5 daných priorit .

Podklady ohledně těchto priorit budou dodány prostřednictvím tzv. Kompasu EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody .

Provádění paktu realizuje Komise společně s členskými státy prostřednictvím skupiny vládních odborníků na duševní zdraví a pohodu .

V roce 2013 byla za finanční podpory ze strany programu EU v oblasti zdraví zahájena Společná akce týkající se duševního zdraví a pohody.