Politika

Duševné zdravie nie je dôležité len pre jednotlivcov, ale čoraz väčší význam zohráva aj z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Všetky tri uvedené oblasti patria medzi priority EÚ.

Činnosti v oblasti duševného zdravia

Problematika duševného zdravia sa rieši na viacerých úrovniach:

Konzultácie na úrovni EÚ

V novembri 2005 Komisia uverejnila zelenú knihu Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniupdf(327 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ako svoju prvú reakciu na deklaráciu WHO o duševnom zdraví pre Európu.

Účelom zelenej knihy bolo rozprúdiť debatu o tejto otázke so širokým okruhom relevantných strán.

Európsky pakt za duševné zdravie

Po uverejnení zelenej knihy bol na konferencii EÚ o duševnom zdraví Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) 13. júna 2008 vyhlásený Európsky pakt za duševné zdravie a pohodupdf(239 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Zúčastnené strany, organizácie a zainteresované strany sú vyzvané predložiť vyhlásenia na podporu paktu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Implementácia paktu za duševné zdravie

Ako hlavný nástroj implementácie budú slúžiť konferencie o 5 prioritách Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Úlohy viažuce sa k týmto prioritám budú uverejnené prostredníctvom projektu Kompas pre činnosti v oblasti duševného zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

V záujme uplatnenia paktu vytvorili Komisia a členské štáty spoločnú skupinu vládnych expertov pre oblasť duševného zdravia a pohody Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

V roku 2013 bola s finančnou pomocou z programu EÚ v oblasti zdravia odštartovaná spoločná akcia za duševné zdravie a pohodu.