Polityka

Dobry stan zdrowia psychicznego jest ważny nie tylko dla każdego z nas, ale również dla rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego w Europie, które stanowią kluczowe cele polityki UE.

Działania w dziedzinie zdrowia psychicznego

Działania związane ze zdrowiem psychicznym są podejmowane na kilku szczeblach:

Konsultacje na szczeblu UE

W listopadzie 2005 r. Komisja opublikowała zieloną księgę zatytułowaną „Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej”pdf(327 KB) Wybierz wersję językową tego linka čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Była to pierwsza odpowiedź Unii na deklarację o ochronie zdrowia psychicznego w Europie przedstawioną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem zielonej księgi było zapoczątkowanie dyskusji z udziałem szerokiego kręgu zainteresowanych stron.

Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego

W związku z zieloną księgą na europejskiej konferencji na temat zdrowia psychicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en) przyjęto europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Uczestniczące w nim kraje, organizacje i zainteresowane strony wezwano do przedłożenia deklaracji poparcia dla paktu Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Wdrożenie paktu na rzecz zdrowia psychicznego

Pakt będzie wdrażany przede wszystkim w ramach konferencji na temat pięciu priorytetowych obszarów Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Wyniki dotyczące tych priorytetów zostaną przedstawione za pośrednictwem narzędzia „Kompas UE” dotyczącego działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Aby wprowadzić w życie postanowienia zawarte w pakcie, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach grupy ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

W 2013 r. zainicjowano „Wspólne działanie w dziedzinie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego”, na realizację którego przeznaczono wsparcie finansowe ze unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia.