Πολιτική

Εκτός από τα προφανή οφέλη σε ατομικό επίπεδο, η καλή ψυχική υγεία είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί βασικό στόχο των πολιτικών της ΕΕ.

Δράση για την ψυχική υγεία

Το θέμα της ψυχικής υγείας αντιμετωπίζεται σε πολλαπλά επίπεδα:

Διαβούλευση της ΕΕ

Τον Νοέμβριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στη Διακήρυξη του ΠΟΥ για την ψυχική υγεία στην Ευρώπη, δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο "Προώθηση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την ΕΕ"pdf(327 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Στόχος της Πράσινης Βίβλου ήταν να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία

Μετά την Πράσινη Βίβλο, στο συνέδριο της ΕΕ για την ψυχική υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) της 13ης Ιουνίου 2008, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευεξίαpdf(239 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Οι χώρες, οι οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις στήριξης του Συμφώνου Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Εφαρμογή του Συμφώνου για την Ψυχική Υγεία

Το Σύμφωνο θα εφαρμοστεί κυρίως μέσω συνεδρίων για τις 5 προτεραιότητες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Τα συμπεράσματα των εργασιών για τις προτεραιότητες αυτές θα ανακοινωθούν μέσω της βάσης Compass - Δράση της ΕΕ για την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Για την εφαρμογή του Συμφώνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη μέσω μιας ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία και ευεξία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) .

Το 2013, εγκαινιάστηκε η Κοινή Δράση για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας.