Политика

Освен че очевидно е от полза за отделните лица, доброто психично здраве става все по-важно за икономическия растеж и социалното развитие в Европа. Всички те са основни цели на политиката на ЕС.

Действие за психично здраве

Въпросите, свързани с психичното здраве, се разглеждат на много равнища:

Консултация на ЕС

През ноември 2005 г. Комисията публикува Зелена книга „Насърчаване на психичното здраве на населението. Към стратегия за психичното здраве в ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) “ като първи отговор на декларацията на СЗО за психичното здраве в Европа.

Целта на тази Зелена книга бе започването на дебат с широк кръг заинтересовани лица.

Европейски пакт за психично здраве

След Зелената книга конференция на ЕС за психичното здраве Избор на превод за предходната връзка English (en) на 13 юни 2008 г. даде начало на Европейския пакт за психично здраве и благоденствие Избор на превод за предходната връзка Deutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) .

Участващите страни, организации и заинтересовани лица са приканени да представят декларации в подкрепа на пакта Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Изпълнение на пакта за психично здраве

Основният начин, по който пактът ще бъде изпълняван, е чрез конференции по петте приоритета Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Резултатите по тези приоритети ще бъдат оповестявани чрез Компаса на ЕС за действие за психично здраве и благоденствие Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Комисията и страните членки работят по изпълнението на пакта чрез група от правителствени експерти в областта на психичното здраве и благоденствие Избор на превод за предходната връзка English (en) .