En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på i vilken utsträckning man har uppnått ett mål (politiska resultat).

De hjälper till att analysera och jämföra utfallet mellan befolkningsgrupper eller geografiska områden. De kan vara till stor hjälp då man lägger fast politiska prioriteringar.

European Core Health Indicators (ECHI)

Eurobarometers

The Commission carried out a Eurobarometer survey on:

Well-being and working conditions

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) presented interesting findings on well-being in working environment in its second European quality of life survey.

Other international indicators

  • WHO Europe presents indicators on mental health status in its Health for All database
  • OECD presents also several indicators on mortality, health care resources and utilisation and drugs consumption and sales in its OECD health database.