Δείκτης είναι μια ποσοτική ή ποιοτική ένδειξη που εκφράζει πόσο κοντά είμαστε στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (π.χ. στο αποτέλεσμα μιας πολιτικής).

Οι δείκτες μάς βοηθούν να αναλύουμε και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις πληθυσμιακών ομάδων ή γεωγραφικών περιοχών και μπορούν να φανούν χρήσιμοι στον καθορισμό των προτεραιοτήτων μιας πολιτικής.

European Core Health Indicators (ECHI)

Eurobarometers

The Commission carried out a Eurobarometer survey on:

Well-being and working conditions

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) presented interesting findings on well-being in working environment in its second European quality of life survey.

Other international indicators

  • WHO Europe presents indicators on mental health status in its Health for All database
  • OECD presents also several indicators on mortality, health care resources and utilisation and drugs consumption and sales in its OECD health database.