Ukazatele, měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky), mohou být kvantitativní nebo kvalitativní.

Umožňují analýzu a porovnávání výsledků napříč skupinami populace nebo zeměpisnými oblastmi. Mohou také posloužit při stanovování politických priorit.

European Core Health Indicators (ECHI)

Eurobarometers

The Commission carried out a Eurobarometer survey on:

Well-being and working conditions

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) presented interesting findings on well-being in working environment in its second European quality of life survey.

Other international indicators

  • WHO Europe presents indicators on mental health status in its Health for All database
  • OECD presents also several indicators on mortality, health care resources and utilisation and drugs consumption and sales in its OECD health database.