EU-kompassen för insatser för psykisk hälsaEU-kompassen är ett verktyg för utbyte av information om det psykiska hälsoläget och verksamhet för psykisk hälsa i EU.

Vad finns i EU-kompassen?

Kompassen innehåller information om de fem prioriterade områdena i det europeiska fördraget för psykisk hälsa och välbefinnande. Den ska utvecklas med utgångspunkt i fördragets konferenser.

Informationen är uppdelad i fyra kategorier:


Lägg in en strategi eller god praxis i databasen Visa översättning av föregående länk English (en)

Lägg in rapport, utredning, rekommendation, deklaration eller åtagande i databasen