Kompas EU: ukrepi za duševno zdravje in dobro počutjeKompas EU je pripomoček, ki omogoča izmenjavo informacij o stanju in dejavnostih na področju duševnega zdravja v vsej Evropski uniji.

Kompas EU: izmenjava informacij

Kompas je namenjen izmenjavi informacij o petih prednostnih področjih iz evropskega pakta za duševno zdravje in dobro počutje. Njegov razvoj bo potekal na konferencah, ki jih bodo pripravili o teh vprašanjih, in vzporedno z njimi.

Informacije se delijo na štiri kategorije:


Dodaj politiko ali dobro prakso Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Dodaj poročilo, študijo, priporočilo, izjavo ali obljubo o izvajanju