Kompas EÚ vám ukáže, kade sa uberajú činnosti Únie v oblasti mentálneho zdraviaKompas EÚ je nástrojom na výmenu informácií týkajúcich sa situácie a činností v oblasti duševného zdravia v jednotlivých členských štátoch.

Oblasti

Kompas obsahuje informácie o 5 prioritných oblastiach obsiahnutých v Európskom pakte za duševné zdravie a pohodu. Tento projekt sa bude rozvíjať súbežne s konferenciami venovanými jednotlivým prioritám.

Informácie sú rozdelené do 4 kategórií:


Pridať politiku, stratégiu alebo osvedčený postup do databázy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Pridať správu, štúdiu, odporúčanie, vyhlásenie alebo implementačný záväzok viažuci sa k cieľom paktu