„Kompas UE” – działania na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego„Kompas UE” to narzędzie służące do wymiany informacji na temat stanu zdrowia psychicznego w całej UE i działań w tej dziedzinie.

Zawartość „Kompasu UE”

Ta baza danych zawiera informacje na temat pięciu priorytetowych zagadnień europejskiego paktu na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego. Jej rozwój będzie następował równolegle do konferencji poświęconych tej problematyce i za ich pośrednictwem.

Zawarte w niej informacje dzielą się na cztery kategorie:


Dodaj strategię działania lub dobrą praktykę Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Dodaj raport, badanie i analizę, zalecenie, oświadczenie lub zobowiązanie do wdrożenia