EU-Compass għal Azzjoni dwar is-saħħa Mentali u l-BenessriEU Compass huwa għodda biex tinqasam l-informazzjoni dwar sitwazzjonijiet u attivitajiet relatati mas-saħħa mentali madwar l-UE.

Oqsma koperti mill-EU-Compass

Il-Compass fih informazzjoni dwar il-5 kwistjonijet ta' prijorità fil-Patt Ewropew għas-Saħħa Mentali u l-Benessri. Se jkun żviluppat fl-istess ħin ma' u permezz tal-konferenzi tal-patt dwar dawn il-kwistjonijiet.

L-informazzjoni hija maqsuma f'4 kategoriji:


Żid politka jew prattika tajba fid-database Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Żid rapport, studju, rakkomandazzjoni ta' politika. dikjarazzjoni jew impenn ta' implimentazzjoni