Rīks “EU Compass”, ko izmanto, lai apmainītos ar informāciju par garīgo veselību un labklājībuRīks “EU Compass” ir rīks, ar kura palīdzību iespējams apmainīties ar ziņām par stāvokli garīgās veselības jomā un par šajā nozarē veiktiem pasākumiem visā ES.

Datubāzē iekļautā tematika

Datubāzē “EU Compass” atrodamas ziņas par piecām svarīgākajām nozarēm, kas par tādām atzītas Eiropas paktā par garīgo veselību un labklājību. Datubāze tiks papildināta ar to konferenču materiāliem, kas sarīkotas atbilstīgi minētajam paktam.

Informācija iedalīta četrās kategorijās:


Pievienot datubāzei ziņas par politiku vai paraugpraksi Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Pievienot ziņojumu, pētījumu, ieteikumu par vēlamo politiku, deklarāciju vai apņemšanos