ELi kompass vaimset tervist ning heaolu käsitlevateks meetmeteksELi kompass on vahend vaimse tervise seisundeid ning meetmeid käsitleva teabe jagamiseks üle kogu ELi.

ELi kompassiga hõlmatud valdkonnad

Kompass hõlmab teavet viie prioriteetseima teema kohta vaimse tervise ja heaolu Euroopa paktis. Seda arendatakse asjaomaste teemadega seotud pakti käsitlevate konverentside kaudu ning paralleelselt nendega.

Teave jagatakse nelja kategooriasse:


Lisa andmebaasi poliitika või hea tava  Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Lisa aruanne, uurimus, poliitikat käsitlev soovitus, deklaratsioon või rakendamise kohustus