Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohodyKompas EU je nástroj pro sdílení informací o stavu duševního zdraví v celé EU a o činnostech, které se jej dotýkají.

Oblasti, které Kompas EU zahrnuje

Kompas obsahuje informace o 5 prioritních tématech Evropského paktu za duševní zdraví a pohodu. Bude se rozvíjet paralelně s konferencemi na témata v rámci paktu a i jejich prostřednictvím.

Informace se dělí do 4 kategorií:


Přidat do databáze politiku nebo osvědčený postup Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Přidat zprávu, studii, doporučení pro politiku, prohlášení nebo závazek