Medicintekniska produkter

Ett sjukvårdsteam genomför en operation © Astoria - Fotolia

Medicintekniska produkter har en mycket viktig roll inom hälso- och sjukvården.

Mångfalden och innovationsförmågan i denna sektor bidrar i hög grad till att öka hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Sektorn för medicintekniska produkter, som omfattar ett brett spektrum av produkter, från enkla förband till den mest avancerade livsuppehållande utrustningen, är mycket viktig för att man ska kunna diagnostisera, förebygga, övervaka och behandla sjukdomar samt förbättra livskvaliteten för människor med funktionshinder.

EU:s engagemang gäller huvudsakligen regelverket för marknadstillträde, internationella handelsförbindelser och harmonisering av lagstiftningen. På alla dessa områden strävar man efter att säkerställa en mycket hög patientsäkerhetsnivå samtidigt som innovation och konkurrenskraft främjas inom sektorn.