Zdravotnícke pomôcky

Tím lekárov pri operácii © Astoria - Fotolia

Zdravotnícke pomôcky majú v zdravotníctve zásadnú úlohu.

Rôznorodosť a inovatívnosť tohto odvetvia významne prispieva k zlepšovaniu kvality a účinnosti zdravotnej starostlivosti.

Sektor zdravotníckych pomôcok, ktorý zahŕňa širokú škálu produktov počínajúc jednoduchými obväzmi až po najzložitejšie produkty na podporu života, hrá kľúčovú úlohu v diagnostike, prevencii, monitorovaní a liečbe ochorení, ako aj pri zlepšovaní kvality života zdravotne postihnutých ľudí.

EÚ pôsobí najmä v oblasti regulačného rámca týkajúceho sa prístupu na trh, vzťahov v medzinárodnom obchode a v oblasti zbližovania právnych predpisov, pričom cieľom je zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti pacienta a zároveň podporovať inovácie a konkurencieschopnosť tohto sektora.