Wyroby medyczne

Zespół medyczny podczas operacji © Astoria - Fotolia

Wyroby medyczne są niezbędne dla opieki zdrowotnej.

Różnorodność i innowacyjność tej branży istotnie przyczynia się do poprawy jakości i skuteczności opieki zdrowotnej.

Branża wyrobów medycznych, obejmująca szeroką gamę produktów - od zwykłych bandaży do najbardziej skomplikowanych urządzeń podtrzymujących życie - odgrywa zasadniczą rolę w diagnostyce, profilaktyce, monitorowaniu i leczeniu chorób oraz w poprawie jakości życia osób cierpiących z powodu niepełnosprawności.

Główne zagadnienia, w które angażuje się UE, to ramy regulacyjne dotyczące dostępu do rynku, międzynarodowe stosunki handlowe I zbieżność regulacyjna. Wszystko to ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów przy jednoczesnym promowaniu innowacji i konkurencyjności w tej branży.