Medische hulpmiddelen

Een medisch team voert een operatie uit © Astoria - Fotolia

Medische hulpmiddelen spelen een zeer belangrijke rol in de gezondheidszorg.

De diversiteit en het innoverende karakter van deze sector dragen sterk bij tot de kwaliteit en doeltreffendheid van de gezondheidszorg.

De sector van de medische hulpmiddelen bestrijkt een grote verscheidenheid aan producten, van eenvoudige verbanden tot zeer geavanceerde levensondersteunende producten, en speelt een cruciale rol in de diagnose, preventie, opvolging en behandeling van ziekten en in de verbetering van de levenskwaliteit van personen met een handicap.

De EU houdt zich voornamelijk bezig met het regelgevingskader voor markttoegang, internationale handelsbetrekkingen en convergentie van de regelgeving, die alle de hoogst mogelijke mate van patiëntveiligheid moeten garanderen, terwijl het innovatie- en concurrentievermogen van deze sector bevorderd wordt.