mezzi mediċi

Tim mediku jwettaq operazzjoni © Astoria - Fotolia

Ir-rwol tal-mezzi mediċi fil-kura tas-saħħa huwa essenzjali.

Id-diversità u l-innovazzjoni ta' dan is-settur jikkontribwixxu b'mod sinifikanti sabiex titjieb il-kwalità u l-effikaċja tal-kura tas-saħħa.

Is-settur tal-mezzi mediċi, Ii jkopri firxa wiesgħa ta' prodotti, minn faxex sempliċi għall-aktar prodotti sofistikati ta' appoġġ għall-ħajja, għandu rwol kruċjali fid-dijanjostika, il-prevenzjoni, il-monitoraġġ u l-kura ta' mard u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja ta' nies li jsofru minn diżabilità.

L-involviment tal-UE għandu x'jaqsam prinċiparjament mal-qafas regolatorju għall-aċċess tas-suq, ir-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali u l-konverġenza regolatorja, li lkoll jimmiraw li jiżguraw l-ogħla livell ta' sigurtà għall-pazjent filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni u l-kompetittività ta' dan is-settur.