Feistí leighis

Foireann leighis i mbun obráide © Astoria - Fotolia

Is ríthábhachtach ról na bhfeistí leighis i gcúram sláinte.

Cuireann éagsúlacht agus nuálaíocht na hearnála seo go suntasach le treisiú cháilíocht agus éifeachtúlacht cúraim sláinte

Agus réimse forleathan táirgí á gcur san áireamh, idir bhindealáin shimplí agus na táirgí tacaíochta beatha is casta, tá ról ríthábhachtach le himirt ag an earnáil feistí leighis maidir le diagnóis, monatóireacht agus cóir leighis galar agus feabhsú cáilíocht beatha na daoine atá faoi mhíchumais.

Tá baint ag an AE leis an gcreatlach rialála le haghaidh rochtana ar an margadh, caidreamh trádála idirnáisiúnta agus coinbhéirseacht rialála don chuid is mó, iad uile dírithe leis an leibhéal is airde sábháilteachta a chinntiú don othar agus nuálaíocht agus cumas iomaíochta na hearnála seo a chur chun cinn ag an am céanna.