Medicinsk udstyr

Et lægehold opererer © Astoria - Fotolia

Medicinsk udstyr spiller en væsentlig rolle i sundhedssektoren.

Mangfoldigheden og innovationsevnen i sektoren for medicinsk udstyr bidrager i betydelig grad til at styrke kvaliteten og effektiviteten i sundhedssektoren.

Medicinsk udstyr omfatter en lang række produkter fra simple forbindinger til de mest avancerede livsbevarende produkter og spiller dermed en afgørende rolle for sygdomsdiagnosticering, -forebyggelse, -overvågning og -behandling samt for forbedring af handicappedes livskvalitet.

EU's engagement vedrører hovedsagelig den gældende lovgivning for markedsadgang, internationale handelsforbindelser og tilnærmelse af lovgivningen, der hver især har til formål at sikre den højeste grad af patientsikkerhed, samtidig med at sektorens innovations- og konkurrenceevne fremmes.