Медицински изделия

Медицински екип, който извършва операция © Astoria - Fotolia

Ролята на медицинските изделия в здравеопазването е изключително важна.

Многообразието и иновативността на този сектор допринасят значително за повишаване на качеството и ефикасността на здравеопазването.

Обхващайки широка гама от продукти - от обикновени превързочни материали до сложни животоподдържащи средства, секторът на медицинските изделия играе изключително важна роля за диагностиката, превенцията, проследяването и лечението на заболявания, както и за подобряването на качеството на живот на хората с увреждания.

Дейността на Европейския съюз е свързана най-вече с регулаторната рамка за достъп до пазари, международните търговски отношения и регулаторното сближаване, които имат за цел да гарантират най-високо ниво на безопасност на пациентите, като в същото време насърчават иновациите и конкурентоспособността на сектора.