Boli majore şi boli cronice

Politici

Bolile cronice durează mult şi, în general, procesul de însănătoşire este lent. Unele dintre ele (bolile cardiovasculare, cancerul, afecţiunile respiratorii cronice, diabetul, bolile mintale) reprezintă cauze majore ale mortalităţii.

Multe pot fi prevenite dacă se intervine asupra a patru factori majori de risc (fumatul, abuzul de alcool, alimentaţia nesănătoasă, stilul de viaţă sedentar). Însă, pentru a obţine rezultate, eforturile trebuie orientate către activităţi de promovare a sănătăţii, de prevenire şi de depistare precoce.

Pentru a soluţiona în mod eficient problema bolilor cronice, este esenţială o abordare orizontală integrată, în care să fie implicate toate nivelurile relevante, de la comunităţi la factori de decizie politică.

Factorii sociali şi de mediu joacă, de asemenea, un rol important în dezvoltarea bolilor cronice şi, în mod evident, există o inegalitate în ceea ce priveşte povara reprezentată de aceste condiţii şi accesul la prevenire şi control.

Iniţiativele UE

UE promovează aplicarea unor măsuri globale pentru combaterea bolilor cronice în Europa:

În ceea ce priveşte cancerul , UE încurajează cooperarea printr-un parteneriat  deschis diferitelor părţi interesate.

Acţiunea UE privind HIV/SIDA - care, de la introducerea terapiei retrovirale foarte active, poate fi considerată ca fiind o afecţiune cronică - contribuie, de asemenea, la gestionarea problemei bolilor cronice.

Coordonarea dintre UE şi guvernele naţionale

Procesul de reflecţie asupra bolilor cronice  reuneşte statele membre şi Comisia pentru coordonarea iniţiativelor lansate în acest domeniu.

Declaraţia ONU

În 2011, Adunarea Generală ONU, cu sprijinul UE, a adoptat o declaraţie politică privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile. În document se recunoaşte că bolile cronice reprezintă o provocare majoră pentru dezvoltare în secolul XXI şi invită OMS să adopte şi să coordoneze aplicarea de măsuri la nivel mondial.