Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Politika

Hroniskās slimības ir ilgstošas slimības, kuras vairumā gadījumu attīstās lēnām. Dažas no tām — sirds un asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas elpceļu slimības, cukura diabēts, psihiski traucējumi — pieskaitāmas pie galvenajiem mirstības iemesliem.

Cīnoties pret četriem galvenajiem riska faktoriem — smēķēšanu, alkoholismu, neveselīgu uzturu un mazkustīgu dzīvesveidu —, varam sekmēt daudzu hronisku slimību novēršanu. Tomēr, lai šiem pasākumiem būtu rezultāti, rīcības pamatā ir jābūt veselības veicināšanai, profilaksei un savlaicīgai diagnosticēšanai.

Lai sekmīgi pārvarētu hronisko slimību izaicinājumu, ir nepieciešama vienota horizontāla pieeja, kas ietver visus attiecīgos līmeņus, sākot ar iedzīvotājiem un beidzot ar politiķiem.

Hronisko slimību attīstībā nozīmīgi ir arī sociālie un vides faktori. Reāla nevienlīdzība pastāv attiecībā uz šo slimību radīto slogu, kā arī profilakses un kontroles jomā.

ES iniciatīvas

ES ierosina visaptverošu pieeju, lai cīnītos pret hroniskajām slimībām Eiropā:

Attiecībā uz vēzi  ES iestājas par plašu ieinteresēto personu loku sadarbību un partnerību  izveidi.

Savu pienesumu cīņā pret hroniskajām slimībām var dot arī ES rīcība attiecībā uz HIV/AIDS, kuru, kopš ir pieejama iedarbīga antiretrovirālā terapija, var uzskatīt par hronisku slimību.

ES un dalībvalstu rīcības saskaņošana

Pārdomu procesā attiecībā uz hroniskajām slimībām  dalībvalstis un Komisija var saskaņot savus pūliņus hronisko slimību radīto izaicinājumu pārvarēšanā.

ANO deklarācija

2011. gadā ANO Ģenerālā Asambleja ar ES atbalstu pieņēma politisku deklarāciju par nelipīgo slimību profilaksi un kontroli. Šajā deklarācijā atzīts, ka hroniskās slimības ir nopietns izaicinājums attīstībai 21. gadsimtā, un izteikts aicinājums PVO gādāt par globālu rīcību.