Polityka

Choroby przewlekłe charakteryzują się długim czasem trwania i na ogół rozwijają się powoli. Niektóre z nich – choroby układu krążenia, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca i zaburzenia psychiczne – należą do głównych przyczyn zgonów.

Przeciwdziałanie czterem najważniejszym ryzykownym zachowaniom – paleniu tytoniu, nadużywaniu alkoholu, niezdrowej diecie i siedzącemu trybowi życia – może pomóc w zapobieżeniu wielu chorobom przewlekłym. Aby takie działania mogły być skuteczne, muszą opierać się na promowaniu zdrowia w sposób uwzględniający odbiorców docelowych, profilaktyce i wczesnym wykrywaniu.

Dla skutecznego sprostania wyzwaniu, jakim są choroby przewlekłe, konieczne jest zintegrowane, horyzontalne podejście, obejmujące wszystkie szczeble – od społeczności po decydentów politycznych.

Również uwarunkowania społeczne i środowiskowe odgrywają istotną rolę w rozwoju chorób przewlekłych – odnotowuje się duże dysproporcje, jeżeli chodzi o obciążenie tymi chorobami oraz dostęp do profilaktyki i kontroli.

inicjatywy UE

UE propaguje kompleksowe podejście do kwestii przeciwdziałania chorobom przewlekłym w Europie:

W odniesieniu do problemu nowotworów Wybierz wersję językową tego linka English (en) , Unia zachęca do współpracy na zasadzie partnerstwa Wybierz wersję językową tego linka English (en) szerokiego kręgu zainteresowanych podmiotów z całej UE.

Również działania UE w sprawie HIV/AIDS – którą to chorobę, od czasu wprowadzenia wysoce aktywnej terapii retrowirusowej można uznawać za przewlekłą – pomagają w rozwiązywaniu problemu chorób przewlekłych

Koordynacja – UE i rządy krajowe

W ramach procesu refleksji nad chorobami przewlekłymi Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kraje członkowskie i Komisja wspólnie koordynują wysiłki podejmowane w odpowiedzi na wyzwania związane z chorobami przewlekłymi.

Deklaracja ONZ

W 2011 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ – przy wsparciu UE – przyjęło deklarację polityczną w sprawie profilaktyki chorób niezakaźnych i kontroli nad nimi. W deklaracji uznano, że choroby przewlekłe stanowią jedno z głównych wyzwań z perspektywy rozwoju w XXI wieku i wezwano WHO do objęcia przewodnictwa w podejmowaniu globalnych działań