Politika

Onemocněním, které lze označit za chronické, trpí lidé po dlouhou dobu a zpravidla u nich nastupuje pozvolna. Některá z těchto onemocnění, jako jsou například kardiovaskulární nemoci, rakovina, chronická onemocnění dýchacího ústrojí, cukrovka, duševní choroby, jsou v dnešní společnosti hlavními příčinami úmrtí.

Mnohým z nich lze přitom předcházet, a to vyloučením či omezením čtyř hlavních typů rizikového chování, jimiž jsou kouření, nadměrné požívání alkoholu, nezdravé stravovací návyky a sedavý způsob života. Účinně proti těmto nemocem však můžeme bojovat pouze tehdy, zaměříme-li se na cílenou propagaci zdravého životního stylu, prevenci těchto onemocnění a jejich včasnou diagnózu.

K tomu nám poslouží integrovaný, horizontální přístup a zapojení všech zainteresovaných stran: od pacientů po tvůrce politik.

Důležitou roli při rozvoji chronických onemocnění hrají rovněž sociální a environmentální faktory. Existuje rovněž jasný nepoměr mezi mírou zátěže, kterou tyto nemoce způsobují, a mírou dostupnosti preventivních a kontrolních opatření.

Iniciativy EU

Evropská unie při řešení otázek chronických onemocnění v Evropě uplatňuje integrovaný přístup:

V oblasti nádorových onemocnění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) EU stimuluje spolupráci a nabízí partnerství Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) širokému okruhu zúčastněných subjektů po celé EU.

Snižovat zátěž způsobenou chronickými nemocemi pomáhá EU rovněž bojem proti HIV/AIDS. Tento syndrom je od zavedení aktivní retrovirální léčby možno považovat za chronickou nemoc.

Koordinace – EU a vlády členských zemí

V rámci diskuse o problematice chronických onemocnění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jednají zástupci členských zemí a Evropské komise a koordinují své úsilí v této oblasti. 

Prohlášení OSN

V roce 2011 vydalo Valné shromáždění OSN za podpory EU politické prohlášení týkající se prevence a kontroly nepřenosných nemocí. V tomto prohlášení se uvádí, že chronická onemocnění představují zásadní problém pro rozvoj ve 21. století. OSN v něm žádá Světovou zdravotní organizaci (WHO), aby se zasadila o řešení těchto otázek na celosvětové úrovni.