Политика

Хроничните заболявания засягат страдащия от тях за дълъг период от време и по правило се развиват бавно. Някои от тях — сърдечносъдови заболявания, рак, хронични респираторни заболявания, диабет, психични заболявания — са сред основните причини за смъртност.

Ако се справим с четири основни вида рисково поведение — тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и заседнал начин на живот, можем да помогнем за предотвратяване на много хронични болести. За да бъдат ефективни обаче, тези усилия трябва да се основават на целенасочена промоция на здравето, профилактика и ранно откриване.

За да отговорим ефективно на предизвикателството на хроничните болести се нуждаем от интегриран, хоризонтален подход, включващ участниците на всички съответни равнища — от местните общности до създателите на политики.

Социалните и екологичните фактори също играят важна роля в развитието на хроничните болести, като бремето на тези състояния и достъпът до профилактика и контрол са подчертано неравномерно разпределени.

Инициативи на ЕС

ЕС насърчава цялостния подход за справяне с бремето на хроничните болести в Европа:

По отношение на рака Избор на превод за предходната връзка English (en) ЕС насърчава сътрудничеството, като предлага партньорство Избор на превод за предходната връзка English (en) на широк кръг заинтересовани лица в Съюза.

Действията на ЕС в областта на ХИВ/СПИН, който след въвеждането на високо активна ретровирусна терапия може да бъде считан за хронично заболяване, също са от полза в борбата с хроничните заболявания.

Координация – ЕС и национални правителства

Процесът на размишление за хроничните болести Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) дава възможност на страните членки и Комисията да координират усилията си в отговор на предизвикателствата на хроничните заболявания.

Декларация на ООН

През 2011 г. Общото събрание на ООН – с подкрепата на ЕС – прие политическа декларация за профилактика и контрол на незаразните болести. В декларацията се потвърждава, че хроничните заболявания представляват сериозно предизвикателство пред развитието през XXI век и се настоява СЗО да поеме лидерската роля и да предприеме глобални действия .