Boli majore şi boli cronice

Mortalitate

Principalele cauze de deces în UE sunt:

  • bolile cardiovasculare
  • cancerul
  • bolile respiratorii.

Deseori, aceste boli pot fi prevenite - de aici importanța colectării de date corecte cu privire la cauzele deceselor. Cu ajutorul lor, autoritățile pot să amelioreze politicile de sănătate, să promoveze sănătatea și să reducă inegalitățile în domeniu.

Rolul Comisiei este de a pune la dispoziția responsabililor politici și a publicului instrumente de monitorizare a datelor statistice cu privire la mortalitate.

Surse

Informațiile privind cauzele deceselor  provin din datele transmise către OMS pe baza certificatelor de deces. Eurostat colectează date furnizate la nivel național și regional și utilizează Clasificarea Internațională a Bolilor (ICD) a OMS pentru publicarea statisticilor relevante.

Date de la Eurostat

Regulamentul (UE) nr. 328/2011 al Comisiei cu privire la statisticile privind cauzele de deces stabilește modul de colectare a datelor în domeniu de către Eurostat. În 2012, Eurostat a revizuit Lista europeană a cauzelor de deces și furnizează în prezent date pentru 86 de cauze de deces selectate din ICD. Pe lângă cifrele absolute - adică rata brută a mortalității (CDR) privind cauzele de deces, Eurostat publică și:

  • informații despre rata standardizată a mortalității (SDR), raportată la populația europeană din 2012, pentru a permite efectuarea unor comparații mai corecte între țări și perioade diferite;
  • date privind mortalitatea pe regiuni. Acestea apar fie integral (în Atlasul privind mortalitatea în UE), fie parțial (ca actualizări anuale în Atlasul statistic din cadrul Anuarului regional Eurostat);
  • date privind cauzele de deces.

Finanțare UE pentru analize mai ample

Proiectele pe care Comisia le finanțează pentru a crește calitatea analizelor privind cauzele de deces  vizează:

  • automatizarea colectării de date
  • crearea unor indicatori pentru standardizarea informațiilor privind mortalitatea la nivel european și pentru identificarea inegalităților în materie de sănătate.