Statistik och dödsorsaker

De vanligaste dödsorsakerna i EU är

  • hjärt–kärlsjukdomar
  • cancer
  • luftvägssjukdomar.

Dessa sjukdomar går ofta att förebygga. Med bättre kunskap om dödsorsakerna kan man förbättra de hälsopolitiska åtgärderna, främja god hälsa och minska hälsoklyftorna.

Kommissionens roll är att ge beslutsfattarna och allmänheten bra verktyg för att följa dödsfallsstatistiken.

Statistikkällor

Information om dödsorsak Visa översättning av föregående länk English (en) hämtas från dödsorsaksintyg, enligt WHO:s modell. Eurostat samlar in nationella och regionala uppgifter om dödsorsak, och sammanställer sin statistik med hjälp av WHO:s internationella sjukdomsklassificeringar.

Statistik från Eurostat

Eurostat har sammanställt en lista med de 65 vanligaste dödsorsakerna i Europa, hämtade från WHO:s sjukdomsklassificeringar. Förutom dödstal publicerar Eurostat

EU-pengar till bättre analys

Kommissionen finansierar projekt som ska leda till bättre analyser av dödsorsakerna Visa översättning av föregående länk English (en) . Projektet går ut på att

  • automatisera datainsamling
  • ta fram indikatorer som kan standardisera uppgifterna om dödlighet inom EU och påvisa hälsoklyftor.