Mortalitate

Principalele cauze de deces în UE sunt:

  • bolile cardiovasculare
  • cancerul
  • bolile respiratorii

Deseori, aceste boli pot fi prevenite. Astfel, colectarea unor date precise cu privire la cauzele deceselor poate să amelioreze politicile de sănătate, să promoveze sănătatea şi să reducă inegalităţile în domeniu.

Rolul Comisiei este de a pune la dispoziţia responsabililor politici şi a publicului instrumente de monitorizare a datelor statistice cu privire la mortalitate.

Surse de informaţii

Informaţiile privind cauzele deceselor Traducerile linkului anterior English (en) provin din datele raportate către OMS pe baza certificatelor de deces. Eurostat colectează date furnizate la nivel naţional şi regional şi utilizează Clasificarea Internaţională a Bolilor (ICD) a OMS pentru publicarea statisticilor relevante.

Date oferite de Eurostat

Eurostat a realizat o „listă restrânsă” conţinând principalele 65 de cauze de deces selectate din ICD. Pe lângă rata brută a mortalităţii (CDR), Eurostat publică şi:

Finanţare UE pentru analize mai ample

Proiectele pe care Comisia le finanţează pentru a creşte calitatea analizelor privind cauzele de deces Traducerile linkului anterior English (en) vizează:

  • automatizarea colectării de date
  • crearea unor indicatori pentru standardizarea informaţiilor privind mortalitatea la nivel european şi pentru identificarea inegalităţilor în materie de sănătate.