Umieralność

Główne przyczyny zgonów w UE to:

  • choroby układu krążenia
  • nowotwory
  • choroby układu oddechowego
  • .

Chorobom tym często można zapobiec. W związku z tym wiarygodne dane na temat przyczyn zgonów mogą przyczynić się do poprawy w zakresie polityki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz zmniejszania nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i w stanie zdrowia.

Zadaniem Komisji jest udostępnienie podmiotom kształtującym politykę oraz społeczeństwu przydatnych instrumentów służących do monitorowania statystyk umieralności.

Źródła

Informacje o przyczynach zgonów Wybierz wersję językową tego linka English (en) pochodzą z aktów zgonu wystawianych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Eurostat gromadzi dane krajowe i regionalne oraz publikuje odpowiednie statystyki na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD).

Dane Eurostatu

Eurostat stworzył europejską listę, która zawiera 65 przyczyn zgonów wybranych z ICD. Oprócz przybliżonego wskaźnika umieralności Eurostat publikuje także następujące dane:

Fundusze UE na rzecz lepszych analiz

Finansowane przez Komisję projekty, które dotyczą usprawnienia analizy przyczyn zgonów Wybierz wersję językową tego linka English (en) , mają na celu:

  • zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych
  • stworzenie wskaźników, które pozwolą na dokonanie normalizacji danych dotyczących umieralności na szczeblu UE i rozpoznanie nierówności w zdrowiu.